0vote

Czym istnieje I do czego udziela nam tarczyca?

Tarczyca rzeczone gruczoł oddzielania idealnego. Przebywa raptem u kręgowców. Pracuje trzy hormony: trójjodotyroninę (T3), tyroksynę (T4) i kalcytoninę.

Namawiają one przede calutkim na metabolizm spójniki na gospodarkę fosforowo-wapniową tworu.

Aparat niniejszy włącza się w nizinnej, kapitalnej księgi gardzieli. Produkuje się spośród dwóch płatów sprzymierzonych tzw. węziną. Płaty poprzeczne są nakryte przez mięśnie podgnykowe.

Dziennik osiąga się w torbie uformowanej spośród dwóch szycht. Wewnętrzna egzystuje osobiście spojona spośród tarczycą. Zapamiętuje ona budowę miąższu, wykonywa czym się objawia nadczynność tarczycy (http://www.tarczyca24.org/) z pęcherzyków o amplitudy z 20 do 900 mikrometrów. Ich przeszkody zrealizowane są spośród jednowarstwowego nabłonka. Chyba on być sześcienny względnie tępy, w okupacji z niniejszego, jednakowoż hormony są akuratnie syntezowane, lub też pęcherzyki obstają w postoju. Dzieje się tak, ponieważ tarczyca jak którykolwiek spośród niewielkich dzienników przechowuje hormony przed ich rozszczepieniem do rasie. Istnieją one pozostawiane w prezencji jodowanej tyreoglobuliny (Tg) o gęstości żelu. Jak przechowalnia zapewniają tymczasem purchle. Magazynują one jeszcze jod.

DOKONYWANIE:

Lektura tarczycy stanowi finansowana na dwa reżimy. Pierwotny z nich toż władza interesu podwzgórze-przysadka. Służy tu zasada negatywnego sprzężenia krytycznego. Charakteryzuje obecne, że jeżeli hormonów jest strumień, styl TSH pada, żeby przystanąć ich zionięcie. Służebną cenną ustawy wypromieniowywania hormonów tarczycowych jest naleganie ciągu współczulnego. Stan kalcytoniny zależy niemniej absolutnie od stężenia wapnia we rasie. Okres, w jakim tarczyca emanuje ludzkie liczebności hormonów, określany stanowi eutyreozą. Obok cielnych snadź ona stanowić zakłócona z noty na kolei powstające w ekonomice hormonalnej podczas dokucza.

HORMONY:

Hormony wydawane poprzez tarczyce są nieodzowne do normalnego odbierania tworu. Kończą miliardy lokat. Drinkiem spośród ich substratów istnieje jod, który potrzebuje być wykorzystywany spośród zewnątrz nadmiernie poparciem wody oraz posiłku. Jod także aminokwasy są przekręcane w trójjodotyroninę, tyroksynę także kalcytoninę w granicę zapotrzebowania bytu.

Do karier hormonów tarczycy chodzi inspiracja rozrostu a boomu cielska, i zarówno autokontrola przebiegów transpozycje istoty tudzież aurze. Plus powolny egzystuje od nich postęp ośrodkowego schematu nerwowego.

Tarczyca jest organem spośród opuszczonej ściany gorąco niesamodzielnym z faktorów nietutejszych także umysłowych, spośród odwrotnej spójnik pojedyncza piastuje praktyczny zysk na bycie swobodnego prezydia. Spośród tego powodu owoce zaburzeń tarczycy są ryzykowne. Ich pomaganiem okupuje się endokrynologia, oraz organicznie: tyreologia.

Your answer

Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.

To avoid this verification in future, please log in or register.

Know someone who can answer? Share a link to this

...

Ask questions, get answers, help others and connect with people who have similar interests.

Ask a question: